text vzpomínek s.9 - Branislav Lacko,  5 s. 

ČeV - březen 2021