text vzpomínek s.1 - Branislav Lacko,  6 s.

ČeV - březen 2021