... příběh PROG-STORY ... / kapitola 3.

   V minulé kapitole redakčního blogu bylo řečeno, že není možné stanovit cílovou strukturu expozice, protože nelze předem odhadnout, jaký datový obsah se postupně podaří získat. Pro orientaci návštěvníků, ale i autorů a v neposlední řadě též redaktora je však nějaká stabilní struktura nutná. Členění expozice proto bylo navženo jako stavebnice, ze které ji bude možno postupně sestavovat.   

   Podobně jako v běžném muzeu nebo historické expozici nabízíme prohlídkové okruhy s různým zaměřením. Ve virtuálním prostoru ovšem dost dobře nemůžeme vodit návštěvníky jako skupinu v papučích s průvodcem po pevně stanovené trase. Prohlídkový okruh je proto sestaven jako nabídka témat z určitého úhlu pohledu na problematiku, které se naše expozice věnuje. V rámci témat - jednotlivých "zastavení" prohlídkového okruhu, si pak návštěvník může prohlížet exponáty - články, dokumenty, obrázky a pod., které jsou nejmenším obsahovým prvkem stavebnice.

   Virtuální expozice při srovnání se svojí fyzickou obdobou nabízí velice významnou novinku. Každý z jejích exponátů totiž může být zařazen do několika témat a tedy navštěvován a prohlížen v rámci různých prohlídkových okruhů. To má zcela zásadní význam, protože jednou vložená informace pak může být prezentována a studována v libovolných a kdykoliv dodatečně doplňovaných souvislostech.

   Původně jsem předpokládal, že princip tzv. "štítků", které lze v redakčních systémech připojovat k jednotlivým článkům, využiji pouze při své redakční práci. Jak začal počet článků v expozici narůstat, tak se ale ukázalo, že mohou být přímo základní navigační strukturou. Jejich automaticky tvořené seznamy odkazů na články, ve kterých byly použity, totiž umožňují naprosto spolehlivě provádět návštěvníky v rámci prohlídkových okruhů a témat po jednotlivých exponátech. A taky kdykoliv nabídnout pokračování v úplně jiných souvislostech. Stačí pouze zajistit vhodně zvolená přiřazení a částečně formalizované názvy exponátů - článků.

   Grafika zobrazení abecedně řazených seznamů štítků - témat určitého prohlídkového okruhu a exponátů, které k tématu patří, je zatím sice spíše standardně-technická - v návaznosti na výrazné názvy štítků nahoře v článku však taková komplexní síť odkazů poskytuje souběžně s budováním expozice velice užitečnou a spolehlivou službu ...

Modřice - 28. dubna 2015 - Vlastimil Čevela

   Ukazuje se, že 3-úrovňové členění (okruh-téma-exponát) by asi nebylo moc dobré v případě, že okruh má hodně témat. Proto to vypadá, že z toho nakonec budou standardně 4 úrovně (okruh - tematická skupina - téma - exponát). Zdá se, že by tak bylo možné i snížit počet okruhů, protože by se např. "B - pojmy" a "F - nástroje", příp. i další mohly přesunout do tématických skupin. Ale musí se to vyzkoušet a zvážit ...

29. dubna 2015 - ČeV