Hlavní milníky vývojového procesu a redakční práce, včetně oficiálně dohodnutých úkolů a souvisejících akcí.

ČeV, prosinec 2014