celkem     1974-88  .. 501 instalací

1975 - Zkušenosti s používáním jazyka Cobol počítače JSEP (EC)

<<<  jednotlivé typy dále