dále ^^^ štítky

... PPS SIMD je modulárne organizovaný paralelný asociatívny počítačový systém architektúry SIMD (Single Instruction Multiple Data), v ktorom sa jeden inštrukčný tok vykonáva nad mnohonásobným dátovým tokom ...

na Slovensku vyráběný v letech 1987 až 1989, celkem v počtu 20 ks 

ČeV - červenec 2018