V průběhu času se výrazně měnily nejen technické prostředky, ale i způsob práce s nimi, který ve značné míře souvisí s programováním a nasazením počítačů. Proto jsou v této rubrice zařazeny i tzv. malé rozmnožovací technologie, protože byly svého času velice významné nejen technicky, ale především v souvislosti s možnostmi šířit informace. A práce s informacemi také patří do obsahové náplně naší expozice.

   Po formální stránce sice ještě není rubrika upravena do cílového stavu, ale věcně už nabízí kompletní informace pro příslušnou tematickou oblast.

Čev - duben 2016