@@@ novinky  |  PRŮVODCE  |  .d-bl. - .d-cev.  |

Záznam o předání 2 sad tištěných sborníků Prog-Tsw a CD 1975-2004 do Technického muzea v Brně dne 23. září 2015

   Sborníky obsahují celkem 9.609 stran, na kterých je 1.058 příspěvků od 637 různých autorů z několika stovek organizací - během 40 let byly vydány v celkovém nákladu 8.955 výtisků. Svým rozsahem, historickou dobou trvání i šíří záběru, spolu s pohledy ze širokého spektra praktických programátorů i akademické obce lze tento sbírkový soubor právem považovat za unikátní doklad k historii programování v ČSSR a následně v Česku i na Slovensku.

Vlastimil Čevela (*1938) z Modřic a Branislav Lacko (*1943) z Lysic, přátelé a kolegové v branži od počátku 70-tých let min. století, na fotografii z jednání o přípravě předání svých osobních sad sborníků jako dar pro Technické muzeum v Brně ...

1501 12 cevela lacko BL 

Celkové pohledy na sadu 40 tištěných sborníků (výška 60 cm) a CD 1975-2004, vydané k jubilejnímu ročníku 2004
30 let informací, inspirace a interakce - Tvorba softwaru a Programování Ostrava - květen 2004
Uznání za podporu vytvoření e-prezentace sborníků - květen 2004

1509 23 prog tsw vse

- - -

1509 23 prog tsw 4

1509 23 prog tsw 1 

1509 23 prog tsw cd 30

1509 23 prog tsw 60cm

 

Dílčí pohledy na 4 desetiletí s různou grafickou úpravou sborníků

1509 23 prog tsw 1975 1984

1509 23 prog tsw 1985 1994

1509 23 prog tsw 1995 2004

1509 23 prog tsw 2005 2014

 

Celková váha sady sborníků je určitě kolem 15 kg, takže je pro ně potřeba dopravní prostředek - :o)))

1509 23 prog tsw cevela

 

Předávající Vlastimil Čevela a Branislav Lacko a přejímající Jaroslav Pipota z Technického muzea v Brně

1509 23 prog tsw cevela lacko

1509 23 prog tsw pipota

 

Budova Technického muzea v Brně - Králově Poli

1509 23 prog tsw museum

Všichni zúčastnění upřímně doufají, že zde toto společné dílo stovek lidí zůstane zachováno pro budoucí generace - - -

ČeV - září 2015