Poznámky:
      - zde prezentované možnosti práce platí pro konkretní JDoodle-IDE, v jiných prostředích se mohou lišit,
        odkazy na podrobnou dokumentaci hlavních světových dodavatelů IDE COBOL (IBM, Micro Focus a Fujitsu),
        jsou uvedeny v XXX ...  

     -  lexikon je naplňován postupně v návaznosti na prezentované příklady ...

 

  

add ... příkaz

   

close ... příkaz
   

command-line ... (příkazový řádek) - fráze  >>  accept
   

compute ... příkaz


display
... příkaz, zobrazení obsahu datových položek (DAT-1,...) a literálů (Lit-1,...) na obrazovce


division
... oddíl, uvedené pořadí v programu je povinné
      identification division. - - - záhlaví oddílu identifikace (ID),
      environment division. - - - záhlaví oddílu prostředí (ED),
      data division. - - - záhlaví oddílu dat (DD),
      procedure division. - - - záhlaví oddílu procedur (PD),
   

else ... fráze >> if
   

end ... fráze >> read
   

end-XXX ... xxx
   
 

fd ... xxx (zkratka pro "file description" = popis souboru)


file-control  ... xxx
   /cobol/374-detaily/5442-abc-rejstrik-k?showall=&start=4

for ... fráze (pro) >> inspect
   

from ... (od, z) - fráze  >>  accept


if = příkaz s podmínkami pro rozhodování, jak se má další zpracování dělit na různé varianty
   

input ... fráze (vstup) >> open
   

inspect ... příkaz (prohlédnout)
   

not ... fráze >> if
   

open ... příkaz
   

output ... fráze (výstup) >> open
   

perform = příkaz (proveď, prováděj), jednorázové nebo opakované (v cyklu) realizaci dílčí části ?odwstavce? programu 
      nebo posloupnosti vnořených příkazů 


pic
... klausule, popisuje zobrazení elementárních datových položek v rámci DD, zastaralá varianta = picture
      9
... numerická
      x ... alfanumerická
   

program-id. - - - xxx,
   

read ... příkaz
   

section ... sekce, uvedené pořadí je v rámci ED a DD povinné
     input-output section. - - - záhlaví sekce vstupů a výstupů v rámci ED,
     working-storage section. - - - záhlaví sekce pracovní paměti (WS) v rámci DD,
   

select ... xxx
    

stop run. ... příkaz (zastav běh), ukončení běhu programu
   

tallying ... fráze (počítej přitom) >> inspect
   

to ... fráze >> add
   

trailing ... fráze (koncové) >> inspect *)
  

until ... fráze (dokud není) >> perform
   
 

value = klausule (hodnota), počáteční hodnota, definovaná literálem >> datová položka, podmínkové jméno

write ... příkaz (piš)