příkaz ... (statement) - v rámci PD
      obsluha I/O přes klávesnici, obrazovku a systém:
            accept, display
     
řízení běhu programu:
            if, perform, stop run.