Programování
   je proces od návrhu řešení problému pomocí výpočetní techniky ke spustitelnému počítačovému programu. Zahrnuje činnosti jako je analýza problému, jeho pochopení, nalezení algoritmu a zápis zdrojového kódu ve zvoleném programovacím jazyku. Patří k nim i testování a ladění programu, včetně údržby po dobu jeho životnosti.

cs.wikipedia.org/Programování

Program
   je souhrn pokynů pro zpracování dat počítačem (procesorem), zapsaný jako algoritmus ve formě nějakého zdrojového kódu, tj. v některém z programovacích jazyků.

cs.wikipedia.org/Zdrojový_kód

Stručná historie programovacích jazyků
   Všechny počítače pracují ve dvojkové soustavě, tj. programy i data jsou v nich uložena binárně, tj. pomocí číslic 0 a 1. Prvním programovacím jazykem byl přímo strojový kód, ve kterém se od poloviny 20. století (u nás převážně na Sovětských počítačích Ural a Minsk) pomocí nul a jedniček programovaly strojové instrukce. Zjednodušením pak bylo používání osmičkové a šestnáctkové (hexadecimální) číslené soustavy.

   Následně vznikl jazyk symbolických adres Assembler a kolem roku 1960 v USA  první vyšší programovací jazyky - FORTRAN pro vědecko-technické výpočty a COBOL pro zpracování hromadných dat v podnikatelské sféře a veřejné správě. V současné době je programovacích jazyků několik stovek, z nichž nejpoužívanější jsou Python, Java, Javascript, PHP, jazyky C a další. První tři historické jazyky byly před více než půl stoletím navrženy tak užitečně, že se v celosvětových statistikách o využívání stále vyskytují mezi první třicítkou.

www.tiobe.com/tiobe-index - - - pypl.github.io/PYPL - - - prog-story.../vybrane-jazyky-programovani

ČeV - 10.6.2020