Data
   jsou číselné nebo textové informace, technicky zaznamenané na některém datovém mediu tak, aby je bylo možno zpracovat počítačem (procesorem).

   Počítače pracují ve dvojkové soustavě, takže všechna data musí být zaznamenána binárně, tj. pomocí číslic 0 nebo 1, uložených v paměti jako jeden bit. Základní paměťovou jednotkou pak je bajt (Byte), tj. skupina 8 bitů, jejichž binární datový obsah lze popsat dvěma hexadecimálními číslicemi. Šestnáctková (hexadecimální) číslelná soustava obsahuje 16 znaků, kterými jsou "0123456789abcdef".

Číselné soustavy - - - cs.wikipedia.org/Číselná_soustava - - - Bit - - - Bajt

   Ve svých počátcích pracovaly počítače pouze s čísly, později s texty v anglické abecedě, která spolu s dalšími potřebnými znaky byla definována 1-bajtovým hexadecimálním kódem ASCII (American Standard Code for Information Interchange). S rozšířením jejich využívání a především s celosvětovým rozvojem internetu však vznikla potřeba ukládat a prezentovat texty v mnoha různých národních jazycích a písmech. Za tím účelem byl vytvořen 2-bajtový kód utf-8 (Unicode Transformation Format), který v tomto směru znakovou sadu ASCII rozšiřuje.  

   Pro kódování češtiny vzniklo historicky postupně několik variant, které mohou způsobovat problémy při práci se staršími texty. V současné době by mělo být zásadou požívat výhradně mezinárodně jednotné kódování utf-8. Prohlížeče si jazyk a kódování přečtou v úvodu při načítání stránky, při prvním ukládání textu v editoru je nutno zkontrolovat, zda je nastaveno. 

cs.wikipedia.org/Seznam_jazyků - - - UTF-8 - - - ASCII - - - Kódování_češtiny

ČeV - 10.6.2020