dále ^^^ štítky 5

1984 - Jacksonovo strukturované programování a modularizace při tvorbě programu vdatabankovém prostředí - Programování Ostrava ČL
1981 - Aplikace technologie strukturovaného programování pro řešení ON-LINE problému - Programování Ostrava ČL
1980 - Technologie strukturového programování - Programování Havířov

1980 - Programování Havířov
1981 - Programování Ostrava ČL
1984 - Programování Ostrava ČL
1986 - Programování Ostrava
1987 - Programování Ostrava