2/26 - text příspěvku - Bohumil Vondráček, Michal Kretschmer / MÚZO Praha, Pavel Drbal / VÚMS Praha, Jiří Suchomel / Orgaprojekt Praha - 41 s. 

strukturované_programování  (! Jacksonova metoda),  pseudokód  (! Jacksonova technologie SP),  Cobol  (příklady SP Jackson),  Assembler  (příklady SP Jackson),  dokumentace_a_standardy  (Jacksonovy strukturální diagramy),