8/26 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 9 s.

organizace_programování  (! technologické/problémové uspořádání),