9/26 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 12 s.

jmenné_konvence  (! objekty IS a jejich pojmenování),  dokumentace_a_standardy  (integrace a tvorba jmen),  historické_pohledy_198x  (! integrace ve zpracování dat),