... měsíčník s podtitulem "Výpočetní a organizační techniky", který vydávalo Federální ministerstvo všeobecného strojírenství ve SNTL - Nakladatelství technické literatura, n.p. Praha - facebookdatabáze knih (!) pro vydávání technické literatury neexistovalo jiné nakladatelství (!)

bude potřeba najít a ověřit, zda je kompletně v některé velké knihovně - i když měl dlouhé vydávací lhůty, bylo v něm hodně užitečných informací ...

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000169811 ... v MZK v Brně jsou ročníky 1961 až 1966 ...
www.knihovny.cz ...

ČeV - září 2015, foto prosinec 2018, příklad prezentace květen 2019

Vybrané stránky z prvního čísla 1. ročníku, tj. 1961: