seminář, o kterém jsem četl - ale nevím přesně kdy a kde se (snad opakovaně) konal,
možná něco budu mít v poznámkách

ČeV - září 2015