Jiří Voříšek, VŠE Praha, 6 s., maa 4/1983

ČeV - 07/2016