složka s příklady sestav - část EC1026 (DOS-4) a část PC - řešení převodu z EC do sítě PC v letech 1995-6)

ČeV - 07/2016