Vlastimil Čevela, počítačem tištěná pozvánka s nabídkou školení, příručky a kompilátoru MS COBOL 3.0, 1 s.