elektronika 2/1989, autor Zdeněk Mařík, stručný pohled, 3 s.