návrh pro ÚRS Praha, ČeV - srpen 1973, 80 s. a 18 s. příloh (formuláře)