pozvánka na seminář ČSVTS VUT, 1 s., ref. "Informační systém pro potřeby budování ASŘ v n.p. Ingstav Brno" - ČeV