obsáhlá zpráva, publikovaná v maa 10/1983, Jan Laitl - odb. garant semináře, 4 s.