autoři: kolektiv, redakce Oldřich Beneš, Tesla Eltos Praha, 80 s., náklad 600 v.

publikace shrnuje materiály, přednesené na 4. celostátním semináři o aplikacích a perspektivě jednočipových miropočítačů v ČSSR