@@@  novinky & komentáře  |

acta informatica

aip.vse.cz/o-casopise/Zamereni-casopisu - on-line "open access" recenzovaný časopis VŠE Praha, vycházející od roku 2012 - Hlavní témata časopisu zahrnují teorii a aplikaci podnikových informačních systémů, a dále interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

ČeV, leden 2018