[4340]

tv.hnonline.sk/clanky-podla-tagu/828-slovenske-pocitace - .er redaktor Matej Duman:

ČeV - srpen 2018

Komentáře   

0 #1 Vlastimil Čevela 2018-08-01 05:13
Výsledky slovenských odborníků a podniků ve vývoji i realizaci počítačů byly v řadě případů skutečně v rámci socialistické RVHP (Rada Vzájemní Hospodářské Pomoci) mimořádné. Nejen na Slovensku, ale též v Českých zemích a určitě i jinde, byla v té době vymyšlena a též vyrobena (podobně jako v popisovaných případech někdy jen "na koleně") řada chytrých a užitečných věcí. Bohužel však tehdejší Československo, ale i totalitní blok vedený Sovětským svazem jako celek, nedokázal produkovat potřebné množství komponent a počítačů v kvalitě, spolehlivosti a výkonu (a tím v reálně použitelnosti), běžně dosahované ve vyspělých zemích.

Z pohledu pamětníka (*1938), který v té době prožil téměř svůj celý pracovní život bych kromě toho, že byla v mnoha případech z čistě politických důvodů schopným odborníkům znemožněna nebo omezena činnost, viděl tyto obecnější hlavní příčiny:

- - - přehnaně centralizované direktivní řízení, které neumožňovalo svobodnou soutěž myšlenek


- - - politicky řízené blokování kontaktů, mezinárodního styku i obchodu a výměny zkušeností z jedné strany, spolu s embargem na strategicky důležité výrobky z druhé


- - - neefektivně řízené socialistické hospodářství však především nedokázalo vyprodukovat
dostatek volně směnitelných finančních zdrojů, za které by se dalo ve světě to či ono koupit,
získat odbornou literaturu nebo někam vycestovat

Štítky, připojené k odkazovací vizitce, umožňují v rámci prog-story dohledat bližší informace k jednotlivým zmiňovaným tématům. Pohled do světově významných on-line muzeí a expozic pak umožňuje rubrika http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/e-instituce-a-info-zdroje/muzea-expozice-a-webove-stranky
Citovat