is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91332 - Dipl. práce Eva Hrubá .e., UK Praha (zkušenosti z firmy AHOLD)