www.root.cz/serialy/embedded-databaze - Radim Kolář .e., opak architektury klient-server