webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/283.html - autoři: Renata Ochranová, Miroslav Bartošek

citováno:
   <<<  1964 ... Oddělení matematických strojů - MU (UJEP) Brno - [Bartošek] ^^^ štítek

ČeV, září 2017