www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109 ... Jan Kučera, vzpomínky pamětníka - (cz - Historie a ... PV109) .e.
   mj. popisuje programování LGP 30 ...