dále viz tlačítko "VÚMS Praha" - vizitka je zatím rozpracovaná - ČeV

hlavní vývojové pracoviště projektu EC1021 až EC 1027

wis.vsb.cz/ekf/php/tsw

/www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/vystavka/xprocha1_index.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Výzkumný_ústav_matematických_strojů

archiv.ucl.cas.cz/RudePravo/1966/5/19/4 ... Vyrábět nebo dovážet samočinné počítače, (ředitel VÚMS, V. Gregor)
archiv.ucl.cas.cz/RudePravo/1966/4/13/3 ... detto, (předseda Slov. komise ČSVTS pro automatizaci, J. Michalica)

Clanek_o_VUMS_casopis_Z68 ... řed. V. Gregor, mj. kritika T200