- počítač KA10 jako kopie IBM/7 - viz štítek ^aritma a článek "Dušan Vančura"

instalované poočítače:

1972 ... Tesla 200 (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Praha

1975 ... EC 1040 (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Brno

1979 ... Tesla 300 (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Jihlava

1982 ... EC 1055 - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Praha

1983 ... EC 1055 - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Praha

1986 ... EC 1055M (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Brno

1987 ... EC 1055M - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Jihlava

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

50 let katedry počítačů a informatiky

Nejstarší katedra počítačů v ČR - Božena Mannová, Zdeněk Muzikář - ČT Studio 9 - čtvrtek 23. října 2014

O počítači URAL 2Vstupy a výstupy na počítači URAL 2 - Emil Humhal - You Tube 5. 6. 2014
FJFI ČVUT Praha - článek - časopis

[ ... ] ^^^ štítek

Slovenska obdoba Kancelářských strojů - služby NOTO pro EC a SM

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

Ekonomická univerzita v Bratislavě

Centrum informačných technolológií  

Ústav užité geofyziky v Brně

1966 - instalován počítač Minsk 22

IBZKG = "První brněnská, závody Klementa Gottwalda", svého času dodavatel kompletních parních elektráren a tepláren

1965 - instalace počítače Minsk 22

siemens.com/Industrial_turbomachinery/Historie.aspx ... historický výrobní závod IBZKG nyní patří Siemens,
siemens.com/Industrial_turbomachinery/Documents/Kniha_CZ.pdf ... Historie a současnost parních turbin v Brně

ČeV, květen 2019

Inženierske stavitelstvo generálně riaditelstvo

[ ... ] ^^^ štítek

servisní organizace, která fungovala jako garant NOTO pro počítače EC a SM

Státní plánovací komise

1964 - instalace počítače Minsk 22

původně závod Tesla Lanškroun, nyní www.tesla-blatna.cz,
(výrobní technolologie - tenké vrstvy)

VHJ, významně angažovaná v nasazení počítačů Datasaab D 21 a D22 (viz foto dále)

wiki - Výzkumný ústav obráběcích strojů

...IMG 6822

...IMG 6830

...IMG 6831

...IMG 6834

...IMG 6833

...IMG 6836

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

http://www.kky.tul.cz/cz/vseobecne-informace/historie-katedry/

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

www.cuni.cz

uvt.cuni.cz - Ústav výpočetní techniky

www.mff.cuni.cz - Matematicko fyzikální fakulta

Ústav technické fyziky - následně FZÚ (Fyzikální ústav ...)

[ ... ] ^^^ štítek

Ústav vývoje a racionalizace železničního stavebnictví

[ ... ] ^^^ štítek

lidé kolem VS Avos Praha se angažovali též na přípravě a realizaci projektu "dovoz počítačů Minsk"

servisní organizace, která zajišťovala projekt TESLA 200 - !!!

Tesla Pardubice - nostalgie

<<<  Dataservis - Zpravodaj ÚVT Tesla - (sbírka TM v Brně)

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

spoluorganizátor konferencí Tvorba Softwaru (SDOT) a Programování 1975-2014 

archiv konferencí - Milena Tvrdíková 

www.352.vsb.cz - Katedra automatizační techniky a řízení (ATŘ), od r. 1976 pořadatel seminářů ASŘ (on-line sborníky od 1997)

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

kit.vse.cz/o-katedre/profil-katedry - Katedra informačních technologií 

1962 - instalace počítače Minsk 1

.er externí rozcestník:

ČeV - říjen 2018