- počítač KA10 jako kopie IBM/7 - viz štítek ^aritma a článek "Dušan Vančura"

instalované poočítače:

1972 ... Tesla 200 (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Praha

1975 ... EC 1040 (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Brno

1979 ... Tesla 300 (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Jihlava

1982 ... EC 1055 - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Praha

1983 ... EC 1055 - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Praha

1986 ... EC 1055M (2x) - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Brno

1987 ... EC 1055M - Česká státní spořitelna (ČSTSP) Jihlava

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

50 let katedry počítačů a informatiky

Nejstarší katedra počítačů v ČR - Božena Mannová, Zdeněk Muzikář - ČT Studio 9 - čtvrtek 23. října 2014

O počítači URAL 2Vstupy a výstupy na počítači URAL 2 - Emil Humhal - You Tube 5. 6. 2014
FJFI ČVUT Praha - článek - časopis

[ ... ] ^^^ štítek

Slovenska obdoba Kancelářských strojů - služby NOTO pro EC a SM

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

Ekonomická univerzita v Bratislavě

Centrum informačných technolológií  

Ústav užité geofyziky v Brně

1966 - instalován počítač Minsk 22

IBZKG = "První brněnská, závody Klementa Gottwalda", svého času dodavatel kompletních parních elektráren a tepláren

1965 - instalace počítače Minsk 22

siemens.com/Industrial_turbomachinery/Historie.aspx ... historický výrobní závod IBZKG nyní patří Siemens,
siemens.com/Industrial_turbomachinery/Documents/Kniha_CZ.pdf ... Historie a současnost parních turbin v Brně

ČeV, květen 2019

   Tehdejší národní podnik Ingstav Brno se svými asi 7 tisíci zaměstnanci i objemem výroby patřil k největším stavebním podnikům v ČSSR. Jeho hlavní specializací byla velká vodní díla (přehrady, regulace řek) ale i vodovody, kanalizační čistírny, ale dle ptřeby a rozhodnutí nadřízených plánovacích orgánů i jiné stavby (např. cementárna Čížkovice, hala Rondo v Brně, ...).

Spolu s n.p. Dopravní stavby Olomouc, Doprastav Bratislava, Váhostav Žilina, Hydrostav Bratislava (?), Inženierské stavby Košice, ??? spadal pod slovenskou VHJ Inženierske stavitelstvo generálne riaditelstvo Bratislava (ISGR).

Podnikové ředitelství Ingstavu bylo v Brně a organizačně se členil na závody: Hradec Králové, Kojetín, Uherské Hradiště, Opava, Ostrava, stavba vodního díla Dalešice a několik dalších stavebních i servisních závodů v Brně.

 souvislosti

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/podozrivych-kauze-hydrostav-branisko-chytili-milionarov-ani-zdaleka-nepripominaju.html

http://www.vahostav-sk.sk/

Inženierske stavitelstvo generálně riaditelstvo

[ ... ] ^^^ štítek

servisní organizace, která fungovala jako garant NOTO pro počítače EC a SM

pracovníci tehdejšího velkého výpočetního střediska se velice angažovali kolem semináře Programování v Ostravě

rozcestník

Státní plánovací komise

1964 - instalace počítače Minsk 22

původně závod Tesla Lanškroun, nyní www.tesla-blatna.cz,
(výrobní technolologie - tenké vrstvy)

VHJ, významně angažovaná v nasazení počítačů Datasaab D 21 a D22 (viz foto dále)

wiki - Výzkumný ústav obráběcích strojů

...IMG 6822

...IMG 6830

...IMG 6831

...IMG 6834

...IMG 6833

...IMG 6836

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

http://www.kky.tul.cz/cz/vseobecne-informace/historie-katedry/

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

www.cuni.cz

uvt.cuni.cz - Ústav výpočetní techniky

www.mff.cuni.cz - Matematicko fyzikální fakulta

Ústav technické fyziky - následně FZÚ (Fyzikální ústav ...)

[ ... ] ^^^ štítek

Ústav vývoje a racionalizace železničního stavebnictví

[ ... ] ^^^ štítek

lidé kolem VS Avos Praha se angažovali též na přípravě a realizaci projektu "dovoz počítačů Minsk"

servisní organizace, která zajišťovala projekt TESLA 200 - !!!

Tesla Pardubice - nostalgie

<<<  Dataservis - Zpravodaj ÚVT Tesla - (sbírka TM v Brně)

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

spoluorganizátor konferencí Tvorba Softwaru (SDOT) a Programování 1975-2014 

archiv konferencí - Milena Tvrdíková 

www.352.vsb.cz - Katedra automatizační techniky a řízení (ATŘ), od r. 1976 pořadatel seminářů ASŘ (on-line sborníky od 1997)

[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

kit.vse.cz/o-katedre/profil-katedry - Katedra informačních technologií 

1962 - instalace počítače Minsk 1

.er externí rozcestník:

ČeV - říjen 2018

dále viz tlačítko "VÚMS Praha" - vizitka je zatím rozpracovaná - ČeV

hlavní vývojové pracoviště projektu EC1021 až EC 1027

wis.vsb.cz/ekf/php/tsw

/www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/vystavka/xprocha1_index.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Výzkumný_ústav_matematických_strojů

archiv.ucl.cas.cz/RudePravo/1966/5/19/4 ... Vyrábět nebo dovážet samočinné počítače, (ředitel VÚMS, V. Gregor)
archiv.ucl.cas.cz/RudePravo/1966/4/13/3 ... detto, (předseda Slov. komise ČSVTS pro automatizaci, J. Michalica)

Clanek_o_VUMS_casopis_Z68 ... řed. V. Gregor, mj. kritika T200

dále ^^^ štítky

instalované počítače do r. 1989:
   1961 - LGP-30, první číslicový počítač na Moravě
   1966 - Minsk 2/22, Datasaab D21
   1972 - Tesla 200
   1984 - EC1045, ADT
   1988 - PMD, SaPi, IQ 151 PC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně

Přehled tématicky zainteresovaných pracovišť

www.vutbr.cz/ - Vysoké učení technické v Brně

   www.vutbr.cz/o-univerzite/historie-a-soucasnost - od roku 1899 do současnosti - !!!
   www.vutbr.cz/cvis - Centrum výpočetních a informačních služeb
   www.vutbr.cz/cvis/o-nas/historie - - -

www.feec.vutbr.cz/ustavy/index.php.cz - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
www.feec.vutbr.cz/fakulta/history_old.php.cz ... historie podrobně

www.fit.vutbr.cz/units/Fakulta informačních technologií   
   <<<  Muzeum výpočetní techniky FIT VUT Brno
www.fit.vutbr.cz/FIT/history ...
www.fit.vutbr.cz/FIT/history/history86 ... historie k roku 1986

www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura - Fakulta podnikatelská
www.fce.vutbr.cz/struktura/ustav.asp?IDprac=2470 - Fakulta stavební
www.fme.vutbr.cz/uinfo.html?ustav=13460 - Fakulta strojní