: ostatní články sekce E

<<<  dále

<< vzpomínky v Almanachu VÚMS ^ - Jan Blatný, "VÚMS a Fakulta elektrotechnický VUT Brno", vybrané první 4 s.

www.fit.vutbr.cz/FIT/history/history86 - autor: Jan Blatný - k zahájení škol. roku 1985/86 - (www.fit.vutbr.cz/FIT/history) .e.

http://82.117.128.70/zaznam.php?detail_num=11661&vers=3&lang=cze

NADAS 1990, kniha v Ústřední technické knihovně dopravy (ČSD)

 

Mezinárodní výstava samočinných počítačů v Praze,
<<<  RP 12.5.1966 (str. 1 dole]

books.google.cz/books/about/Incomex_66 - Sborník referátů

www.karelpacner.cz/?str=dop&a=21 - IBM - problémy na výstavě Incomex 66 - Martínek, 1308-24

aleph.nkp.cz - Sborník referátů

zpravy.aktualne.cz/domaci/nku-na-zivotnim-prostredi-promrhali-21-milionu-za-it - 1502-16 .e. (nepropojené systémy)

www.mzp.cz/cz/resortni_organizace_mzp - organizace s informačními systémy, kterých se to asi týkáí

Wiki (ru)

pracovní pozice - říjen 2015 - assecosolutions.jobs.cz

http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/odkazy-pro-knihovny/knihovni-fondy-katalogizace-citace.html

Školení jmenné katalogizace - prezentace 2012, 85 stran, Vědecká knihovna Ústí nad Labem

je potřeba vytvořit odkazy na vyhledávání ve velkých knihovnách

Wiki - Kreativní třída - (patří do ní sw-inženýrství, ...)

www.zive.cz/vysledky-vyhledavani - Programování
   zacnete-skutecne-vyuzivat-pocitac-programujte-ho - 1311-12
   Programování - web, mj. odkazy na historické seriály a programování

www.dcs.fmph.uniba.sk/slovak/historia - článek

https://swift.org/ - programovací jazyk Apple

www.turistika.cz/mista/technodrom - datum není uvedeno, zajímavé foto různých zařízení - !!!

www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/about.html - muzeum - Ukrajina

http://katalog.kfbz.cz/documents/68877?locale=cs   xxx