[ ... ] ^^^ štítek

STRÁNKA ROZPRACOVANÁ - NEUSPOŘÁDANÁ  a NEÚPLNÁ - děkuji za pochopení - ČeV

Ekonomická univerzita v Bratislavě

Centrum informačných technolológií