IBZKG = "První brněnská, závody Klementa Gottwalda", svého času dodavatel kompletních parních elektráren a tepláren

1965 - instalace počítače Minsk 22

siemens.com/Industrial_turbomachinery/Historie.aspx ... historický výrobní závod IBZKG nyní patří Siemens,
siemens.com/Industrial_turbomachinery/Documents/Kniha_CZ.pdf ... Historie a současnost parních turbin v Brně

ČeV, květen 2019