VHJ, významně angažovaná v nasazení počítačů Datasaab D 21 a D22 (viz foto dále)

wiki - Výzkumný ústav obráběcích strojů

...IMG 6822

...IMG 6830

...IMG 6831

...IMG 6834

...IMG 6833

...IMG 6836