kohut akohut x   
Centrum spoločných činností SAV - Výpočtové stredisko 2021, autor: Štefan Kohút  |  144 s.  |  .d-ms. Martin Šperka  |  2021 ok1  |

 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18535 - Knihovna TM v Brně

 

<< on-line výběr: obálka, obsah, Predslov, Úvod
Čev - září 2021