exkurze sperka1

   
   Múzeum počítačov SAV v Bratislavě (rubrika pgs)^ kontaktoval a v červnu 2018 navštívil redaktor  prog-story, Ing. Vlastimil Čevela a následně též kolega doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. z VUT. Na základě těchto osobních kontaktů organizátorů, pak na odbornou konferencí 2021 přijal pozvání i vzácný host - jeho vedúcí, doc. Ing. Martin Šperka, PhD. Dopoledne se setkal s organizátory a prohlédl si fyzickou expozici Výpočetní techniky. Odpoledne se zúčastnil kuloárních jednání i diskuze v rámci témat konference. 

 

M. Šperka (v brýlích) s kurátorem expozice VT Ing. Jaroslavem Pipotou a B. Lackem:

exkurze sperka2

exkurze sperka4

exkurze sperka7

 

 

 

 

 

 

Odkazy na publikace, které M. Šperka neformálně věnoval pro Knihovnu TM v Brně. Na vizitkách publikací jsou kromě on-line obálek a obsahu též predslovy (předmluvy), úvody a medailonek o autorovi (I. Plander ... - Štefan Kohút):

cd2018 1kohut ahpc aplander a

 

 

 

 

 

 

 
Vlastimil Čevela - září 2021