budova VUMSalmanach   

   Výzkumný ústav matematických strojů Praha (prospekt pdf)
   Almanach historie 1950-1997 ... aktuální verze

   Autor řady článků o Výzkumném ústavu matematických strojů (VÚMS) v Praze Ing. Petr Golan, CSc (spolu s René Kollinerem jeden ze dvou hlavních editorů Almanachu jeho historie 1950-1997) a redaktor prog-story Ing. Vlastimil Čevela si vyměňují poznatky kolem historie VT u nás od října 2017. Výsledkem této spolupráce byla mj. dohoda o umístění on-line Almanachu VÚMS Praha na portálu prog-story Technického muzea v Brně.  

 

   K datu konání konference v září 2021 bylo již více či méně podrobně zpracováno na 1400 stran pamětí i dokumentů z archivů. Oba editoři se bohužel museli z osobní účasti omluvit a tak Almanach na konferenci představil redaktor prog-story. Čas běží, pamětníci odcházejí anebo jim už paměť přestává sloužit a tak se vydavatelé rozhodli, že pro usnadnění další práce i vzájemné komunikace zúčastněných, zpřístupní rozpracované díly Almanachu v pracovních verzích, které budou postupně aktualizovány.

   Zveřejnění Almanachu tak vytvořilo též základní podmínku pro možnost přípravy katalogizace, tj. začlenění jeho kapitol do tematických, časových a personálně/firemních ABC automatických rejstříků prog-story. Nezbytným důsledkem zatím nestabilních pracovních verzí, je nutnost přistupovat k informacím v Almanachu nikoliv přímo na příslušné stránky, ale prostřednictvím automaticky tvořeného obsahu v úvodu příslušného dílu. 

Vlastimil Čevela - Modřice, 5. října 2021