PRŮVODCE  |  souhrnné historické pohledy  |  odborná konference TM v Brně 2021  |
v současné době rozpracovaná rubrika - .x. ČeV, září 2021

almanach

   

1950-1997 - Almanach VÚMS ^- díl V. - Osobnosti a vzpomínky aktérů  |  autoři: Petr Golan, René Kolliner a kolektiv  |  2021 |  639 s.

pracovní kopie dílu I. ^ - k datu 2109-21 obsahuje 205 s.
pracovní kopie dílu IV. ^ - k datu 2109-21 obsahuje 549 s.

PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY ČI KOMENTÁŘE prosím směřujte ve dvou směrech:
   a) k věcnému obsahu Almanachu přímo na Petra Golana - zainteresovaní kontakt znají ...
   b) k prezentaci a návaznosti v rámci prog-story na redaktora expozice - viz Kontakty ^^^

   Dále uvedený seznam odkazuje na vizitky v sekci "D - lidé", ze kterých vede přímý odkaz na příslušné stránky Almanachu VÚMS a přes štítky na další souvislosti prog-story, jména jsou uvedena v abecedním pořadí a bez titulů.

Pavel BAUDIŠ - Václav BENDA - Eugen BRIKCIUS - Karel ČULÍK -  Pavel DRBAL - Luděk GRANÁT - Otomar HÁJEK - Jan HAJIČ - Pavel HIRŠ - Jan HLAVIČKA - Milič JIRÁČEK - Marcel JIŘINA- Jiří KLÍR - Eduard KUČERA - Věra KŮRKOVÁ - Bohumil MIRTES - Jiří NĚMEC - Jan OBLONSKÝ - Jaroslav OLŠA jr. - Petr PÁVEK, - Ivan PILNÝ - Jiří RAICHL - Václav RAILICH - Vojtěch SEDLÁČEK - Jan SOKOL - Antonín SVOBODA - Václav TROJAN - Miloš VACÍK - Jiří VANÍČEK - Jaroslav VLČEK - Zdeněk VOTRUBA - Václav ŽÁK

Aktuálně jsou všechny uvedené osobnosti integrovány v ABC rejstříku  [ *lidé ].
ČeV - červen 2021

aktuální pracovní přístup k tématům:

   / - izolovaně přímo přes obsah jednotlivých dílů Almanachu 

   / - v souvislostech přes štítek a vizitku k příslušnému tématu

ČeV - 5.října 2021

   Dále uvedený seznam autorů odkazuje na vizitky jejich vzpomínkových článků v sekci "M - interní autorské texty", ze kterých vede přímý odkaz na příslušné stránky Almanachu VÚMS a přes štítky na další souvislosti prog-story, jména jsou uvedena v abecedním pořadí a bez titulů.

   Jan BLATNÝ - Tomáš BLAŽEK - Josef BRLICA - Jana ČEJKOVÁ - Vladimír GERLICH - Petr GOLAN - Jan M. HONZÍK - Marcel JIŘINA - Miroslav KEPKA - Jindřich KLAPKA - René KOLLINER - Květa KORVASOVÁ - Zdeněk KOTÁSEK - Miroslav KREJČIŘÍK - Karel KRIŠTOUFEK - Helen KVASILOVÁ - Branislav LACKO - Hana MAHLEROVÁ - Morton NADLER - Jan OBLONSKÝ - Zdeněk PACHL - Jan PATOČKA - Miloslav PROCHÁZKA - Miroslav RAUS - Miloš SEDLÁŘ - Michal SINGER - Jan SOKOL - Antonín SVOBODA - Bohdan ŠMILAUER - Karel TURZO - Jiří TYWONIAK - Karel UHLÍŘ - Miroslav VALACH - Jaromír VLAŠÍN - Marie VLČKOVÁ - Jan VOCETKA - Karel VOSÁTKA - Zdeněk VOTRUBA - Jaroslav ZELENÝ - Václav ŽÁK  

Aktuálně jsou pro všechny odkazované články vytvořeny vizitky s odkazy do Almanachu, integrované se jmény autorů v ABC rejstříku  [ *lidé ] a v nejbližší době bude realizována jejich časová, obecná a základní firemní integrace do ABC rejstříků [ *záznamy ], [ pamětnické vzpomínky ] a [ VÚMS Praha ]. Tematická integrace je dlouhodobý proces, vyžadující podrobnější studium obsahu i souvislostí, takže bude bude následně prováděna postupně dle časových možností redaktora.

ČeV - červenec 2021