@@@ novinky & komentáře  |  << vzpomínky v Almanachu VÚMS ^ - autor: Josef Brlica, 2 s.

zpa 600 big 02  
text příspěvku - popis událostí, na základě kterých byli programátoři z PVT Brno přizváni ke spolupráci s VÚMS Praha na přípravě operačního systému MOS pro EC 1021, 1 s., dle dobového deníku psáno r. 2012

ČeV, srpen 2017

<< vzpomínky v Almanachu VÚMS ^ - Václav Žák, 17 s.

  |  autor: Václav Žák - Vyprávění zaznamenané pro sborník k 65. narozeninám Jana Sokola, 2001, přepis z webu xxx ... xxx se soulasem jeho editora, Petra Golana