13/23 - text příspěvku - Jaroslav Kaše, Miloš Fidrmunc, Vladimír Valouch / VÚMS Praha - 14 s.

aplikovaná_matematika (překladač jazyka Simscript), aplikace (! simulace řízení opravárenské dílny), simulace (! řízení dílny),