29/30 - text příspěvku - Jiří Šlégr / Tesla Praha - 5 s.

@výuka_tvorby_SW  (výuka PG VTV na odborném pracovišti),  Fortran  (výuka programování VTV),