9/30 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 11 s.

@aplikační_typizace  (typový popis zpracování vstupních dat),  metodiky_projektování  (! úplný programový popis analýzy),  životní_cyklus_SW  (typizace etap analýza a návrh),