27/28 - text příspěvku - Zbyněk Štěpánek / Dopravní stavby Olomouc - 10 s.

databanky_IDMS  (parametrická aktualizace DB),  parametrické_programy  (aktualizace DB),