18/25 - text příspěvku - Jiří Hřebíček, Ivan Kopeček / ČSAV Brno - 7 s.

aplikace_VTV  (! zaokrouhlování, stabilita algoritmu aj),