8/25 - text příspěvku - Petr Veselý / PVT Praha - 12 s.

inovace_IS  (! přechod ze 3. na 3,5 generaci v PVT),  metodiky_projektování  (! předprojektová příprava inovace),  životní_cyklus_SW  (! příprava inovace rozsáhlého IS),  EC_1021  (rozsáhlý projekt v servisních VS PVT),  aplikace  (! oblast "práce a mzdy" pro milion lidí),