5/25 - text příspěvku - Jiří Boleslav / Geodézie Brno, 8 s.

programování_interakce  (nápovědní soubory pro SMEP),  historické_pohledy_198x  (! problematika základního PG vybavení),